Categories
เรื่องทั่วไป

5 ลำดับความสำคัญของเป้าหมายในชีวิต

มีคำกล่าวว่า “ถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งใด เราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอ” เมื่อลองอ่านซ้ำอีกรอบและคิดให้ลึกย้อนกลับไปในชีวิตจริงของเรา ก็จะพบว่าคำนี้เป็นจริงดังว่า

ถ้าเราคิดว่า “ใคร” เป็นสำคัญสำหรับเรา เราก็จะมีเวลาให้ “ใคร” คนนั้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน เช้า สาย บ่าย ดึกหรือเรียกได้ว่ามีเวลาให้ตลอดเวลา

ถ้าเราคิดว่าการ “อาบน้ำ แปรงฟัน”มีความสำคัญ ไม่ว่าเราจะยุ่ง เหนื่อยล้าหรือมีธุระมากมายเพียงใด เราก็จะยังมีเวลา “อาบน้ำ แปรงฟัน” ได้เสมอ

แปลกที่บางครั้งสิ่งสำคัญเหล่านี้เรากลับทำโดยไม่รู้ตัว และไม่รู้ว่ามันคือสิ่งสำคัญ เรารู้เพียงแต่ว่าเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำก็เท่านั้น

ทีนี้ ถ้าเราลองหยุดคิดแล้วมองไปข้างหน้า มาตั้งเป้าหมายในอนาคตใหม่ให้ชัดเจน ว่าอะไรบ้างที่เราคิดว่าสำคัญสำหรับเรา และเราจะต้องมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอ แน่นอนว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเรามีมากมายจนแทบจะเขียนออกมาไม่หมด แต่ให้ลองหยุดคิดดีๆ แล้วเขียนออกมาสัก 5 ข้อที่สำคัญจากมากสุดเรียงลำดับลงไป เพื่อที่เราจะได้ไปแบ่งเวลาของเราที่มีอยู่ 24 ชั่วโมงต่อวันออกมาทำในส่ิงที่สำคัญ ให้ตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้

นี่เป็นตัวอย่างที่คร่าวๆ ครับ ใครมีข้อไหนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

  1.  สุขภาพ – ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ฯลฯ
  2.  ครอบครัว – ความรัก ความเข้าอกเข้าใจกัน ระลึกถึงกัน ไปเยี่ยมเยือนกัน ฯลฯ
  3.  การเงิน ความมั่นคง – วางแผนการเงิน เก็บออม ลงทุน ใช้หนี้ที่มีดอกเบี้ย ฯลฯ
  4.  สังคม – มีเพื่อนที่ดีไว้ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ฯลฯ
  5.  ท่องเที่ยว – ออกไปมองโลกกว้าง หาประสบการณ์ใหม่ๆ ดูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ

เป็นอย่างไรบ้างครับ ทีนี้ เราพอจะมีเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้ได้บ้างมั้ย

Leave a Reply