Categories
มุมหนังสือ

ไม่ต้องลาออก ก็ประสบความสำเร็จได้

ไม่ต้องลาออก ก็ประสบความสำเร็จได้, 2015

บางครั้งชีวิตการทำงานก็มักจะเจอบททดสอบให้ได้เครียด ปวดหัว หรือท้อแท้กัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พบเจอได้ทั่วไปในชีวิตการทำงาน และในวันที่มีอารมย์แบบนี้ประกอบกับบังเอิญเดินเข้าไปในร้านหนังสือเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง ชื่อ “ไม่ต้องลาออก ก็ประสบความสำเร็จได้ 50 เคล็ดลับของยอดมนุษย์เงินเดือน” จึงหยิบขึ้นมาเปิดๆ ดูสารบัญ เท่านั้นล่ะ เสียตังค์เลย หึหึ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ส่วนแรก “คิดและสร้างทัศนคติอย่างถูกต้อง” และส่วนที่สอง “เคล็ดลับในการทำงานและใช้ชีวิตให้ก้าวหน้า

สำหรับส่วนแรก คิดและสร้างทัศนคติอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นการปรับแนวคิดหรือที่เรียกว่า Mindset ในการทำงาน ให้เป็นในทางที่สร้างพลังในการทำงาน คือ มองอุปสรรคในทางบวก ให้เป็นแรงผลักดันประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าที่จะมองเป็นตัวหยุดการคิดพัฒนาการทำงานของตัวเอง ซึ่งเมื่อเรามีความเชื่อว่าเราทำได้ ทุกปัญหาหรืออุปสรรคก็จะเล็กลงและเราผ่านไปได้ในที่สุด

ในส่วนของส่วนที่สอง เคล็ดลับในการทำงานและใช้ชีวิตให้ก้าวหน้า ส่วนนี้จะต่อจากส่วนแรกคือ เมื่อเรามีพลังภายในในการต่อสู้กับปัญหาแล้ว ก็มาถึงตอนที่ต้องปรับปรุงการทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เร่งประสิทธิภาพการทำงานให้ชัดเจนและตรงเป้ามากขึ้น รวมทั้งข้อคิดในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่า

โดยสรุปแล้ว ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ให้กำลังใจและวิธีการมองปัญหาได้ดีครับ อ่านและวิเคราะห์ตามก็จะทำให้เราได้ข้อคิดที่นำไปปรับใช้กับการทำงานของเราได้

Leave a Reply