Categories
เรื่องทั่วไป

ออกกำลังกายนั้น สำคัญไฉน

สุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ยิ่งนับวันอายุของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พูดได้ว่าเผลอแป๊บเดียวนี่อายุเรามาปูนนี้แล้วรึเนี่ย

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับ 5 ลำดับความสำคัญของเป้าหมายในชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของ “สุขภาพ” รวมอยู่ด้วย

ยิ่งเมื่อได้มีโอกาสไปโรงพยาบาล ได้เห็นคนป่วยจากหลายๆ รูปแบบแล้ว ยิ่งทำให้มีแรงกระตุ้นเลยว่า เราควรจะออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ในการณ์นี้ อยากจะขอแชร์ประสบการณ์การออกกำลังกายของผม ตั้งแต่ที่เริ่มเก็บบันทึกมาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปี 2019 รวมเวลา 6 ปีเต็ม ตามตารางด้านล่าง

* ข้อมูลการออกกำลังกายในที่นี้นับรวมเข้าฟิตเนส วิ่ง ฟุตบอล

จะเห็นได้ว่าปี 2014-2015 นั้น ค่อนข้างขยันออกกำลังกายพอสมควร เฉลี่ยแล้วเดือนละ 5-6 ครั้ง แต่จากนั้นในปี 2016 ด้วยภาระทางครอบครัวและการย้ายที่อยู่ใหม่ ทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นชิ้นเป็นอัน อย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างเข้าที่ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาก็เริ่มกลับมาเก็บวันออกกำลังกายได้มากขึ้นตามลำดับ

นี่เป็นตัวอย่างการเก็บบันทึกการออกกำลังกายเพื่อวิเคราะห์ผลงานของตัวผมเอง และเพื่อการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนชีวิตของตัวเอง ท่านใดสนใจนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ก็ยินดีนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนนะครับ

Leave a Reply