Categories
ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวและ Covid-19

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ต่อเนื่องยาว 4 วันที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย. 2563 ผมได้แบ่งเวลา 3 วัน 2 คืนไปเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติขุนเขาที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวและค้างคืนที่ราชบุรีด้วย

การไปเที่ยวทริปนี้เป็นทริปยาวครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มี ไวรัส Covid-19 ระบาดในประเทศไทย จนมีการล็อคดาวน์งดการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่รวมกลุ่มผู้คน ซึ่งการไปเที่ยวทริปนี้สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปจากการท่องเที่ยวในสมัยก่อน นับตั้งแต่การลงทะเบียนผู้เข้าพัก การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็น New normal ที่พบเจอได้ทั่วไปโดยไม่รู้สึกว่าแปลกอีกต่อไป ทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปฏิบัติกันจนนับเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

อีกทั้งการเริ่มกลับมาท่องเที่ยวหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายการล็อคดาวน์ วันนี้ได้เห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางกันคึกคัก ที่พัก รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ บางแห่งก็ถือโอกาสปรับปรุง ทาสี ต่อเติม ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ฯลฯ โดยความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและนักท่องเที่ยวกับมาเต็มเหมือนเดิม