Categories
เงินๆ ทองๆ

แสวงหาโอกาส เพราะชีวิตคือการลงทุน


หลังจากได้เริ่มต้น เรียนรู้ ลงมือ และทำงาน Affiliate มาได้ประมาณปีกว่า ตอนนี้ผมก็กำลังเริ่มต้น เรียนรู้ใหม่อีกครั้งกับ “การเล่นหุ้น” เพราะถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพออนไลน์ของคนออนไลน์เลยก็ว่าได้

ด้วยความที่ปัจจุบันดอกเบี้ยธนาคารอันน้อยนิด หากฝากเงินไว้เฉยๆ ก็เหมือนกับฝากไว้เฉยๆ (จริงๆ) เพราะดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารนั้นน้อยจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ ทั้งนี้ก็ต้องโทษที่ตัวผมเองที่มีเงินต้นน้อยไป ฮ่าๆๆ

อย่างไรก็ตามการเล่นหุ้นก็มีความเสี่ยง ในความเสี่ยงก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี แต่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการลงทุนที่น่าลอง ดีกว่าเอาเงินไปฝากไว้เฉยๆๆๆๆ

Leave a Reply