Categories
เรื่องทั่วไป

สวัสดีโพสต์แรกของฉัน ปฐมฤกษ์ของเว็บในวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับ
* เว็บ chaime.net มีความเป็นมาอย่างไร
* อะไรที่ทำให้น่าติดตาม
* เป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร

Leave a Reply