Categories
เรื่องทั่วไป

กลับมาเติมน้ำมันเบนซินอีกครั้ง


ตั้งแต่ที่น้ำมันเบนซินปรับตัวแพงขึ้นเรื่อยๆ ใน 4-5 ปีหลังมานี้ ทำให้การใช้พลังงานทดแทนหรือน้ำมันก๊าซโซฮอล์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนใช้รถส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซโซฮอล์ 91 หรือ 95 เพราะอย่างน้อยก็มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินเพียวๆ อยู่หลายบาท

จนเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีน้ำมันเข้ากองทุนสำรองน้ำมัน เป็นผลให้ราคาของน้ำมันเบนซินปรับลดราคาลงมาใกล้เคียงกับน้ำมันก๊าซโซฮอล์ โดยต่างกันไม่ถึง 1 บาท วันนี้ผมจึงได้โอกาสพารถคู่ใจไปเติมน้ำมันเบนซินอีกครั้งหลังจากห่างไปประมาณ 3 ปีที่ไม่ได้เติมเบนซิน ณ วันที่เขียนนี้ (28 ส.ค. 2554) น้ำมันเบนซิน 91 ราคาที่ผมเติมที่โคราชลิตรละ 35.08 บาท

ก็ไม่รู้ว่าจะราคาประมาณนี้ไปได้อีกนานเท่าไร แต่อย่างไรก็ขอให้ทำตามสัญญายาวๆ หน่อยนะครับ เพราะว่าสัญญาต้องเป็นสัญญา หาเสียงไว้ถ้าไม่ทำตามก็คงไม่น่าดู 555+