Categories
SEO

ปรับตัว เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง

เป็นธรรมดาว่าคนเราเมื่ออยู่กับสิ่งใด เคยชินกับสิ่งไหนแล้ว ก็จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องสงสัยหรือระแวดระวังอะไรให้มากมาย เรื่องนี้เมื่อมองในมุมเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์ก็เช่นกัน ผมเองก็ไม่ได้คิดสงสัยหรือติดตามวิเคราะห์หรือปรับปรุงใดๆ หากเว็บยังมีรายได้เข้ามาที่คงที่หรือใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน

ปรับตัว เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง