Categories
เรื่องทั่วไป

5 ลำดับความสำคัญของเป้าหมายในชีวิต

มีคำกล่าวว่า “ถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งใด เราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอ” เมื่อลองอ่านซ้ำอีกรอบและคิดให้ลึกย้อนกลับไปในชีวิตจริงของเรา ก็จะพบว่าคำนี้เป็นจริงดังว่า